مرکز خدمات انفورماتیک ایزی سرویس پارسیان - منشور اخلاقی مرکز 

منشور اخلاقی مرکز

اصول اخلاقی مرکز خدمات انفورماتیک ایزی سرویس پارسیان
اصل ۱: اخلاق تجاری
• توجه و پایبندی راسخ به صداقت، درست کاری، احترام، و اخلاق کسب و کار.
• پایبندی ایزی سرویس پارسیان به اصول تجارت بر مبنای احترام متقابل و مسئولیت پذیری.
• توسعه نظم و انضباط، وجدان کاری و اعتماد به نفس.
• هم سویی با قوانین حاکم برکشور، حفظ و ایجاد استانداردهای اخلاقی و اجتماعی.
• پرهیز از سیاست های جانب دارانه و افراطی.
• پیروی از رقابت آزاد، منصفانه و بر طبق قوانین تجاری و اخلاقی تعریف شده در بازارهای بین المللی و منطقه ای .
• توجه به ارائه محصولات و خدمات با کیفیت برتر، حتی در جهت تعالی مرکز های رقیب .
• پایبندی و تأکید بر پیشبرد استراتژی برد – برد بلند مدت در ارائه خدمات .
• تأکید بر فرهنگ مشتری مداری، تکریم ارباب رجوع، رعایت اخلاق حرفه ای و برخورداری از روحیه نقادی و نقدپذیری.
• توجه به شایسته سالاری و حمایت از رشد فردی و حرفه ای.
• دریغ نورزیدن در تعلیم علم و کوشش در بذل، اعطا و انفاق علم.
• اشتغال زایی و مشارکت در بهبود وضعیت اقتصادی کشور.

اصل ۲: تعهد کارکنان در قبال مرکز
• در مقام خدمت، خُلق و خوی نیکو و گشـاده رویی، نهـایت ادب، تواضع و دقت در انجام وظایف محــوله، احترام به قوانین و ضوابط سازمانی و رعایت آن در عمل در اولویت می باشد..
• رعایت کامل نظم و انضباط، آراستگی ظاهری و باطنی و شکیبایی در کار.
• پایبندی به صداقت و درستی، انصاف، فرهنگ کار گروهی، خودباوری، آموزش پذیری و ارتقاء سطح علمی و رفتاری.
• تعهد و پایبندی برتعلقات سازمانی و احترام به همکاران در جهت ایجاد محیطی سالم و پویا.
• حفظ اسرار سازمان و عدم ارائه اطلاعات محرمانه به دیگران .
• داشتن وجدان کاری و بکارگیری تمام سعی و توان خود، در انجام وظائف محوله.
• عدم تبعیض (نژادی، قومی، خویشاوندی، مذهبی، جنسی)
• حفظ حریم شخصی و آزادی دیگران.

اصل ۳: پاسخگوئی به مشتریان
• تأکید بسیار بر جلب رضایت مشتری و انجام خواسته های بحق آنان.
• پاسخگوئی صادقانه، وقت شناسی، تعهد و دقت در ارایه خدمات مطلوب و صریح و توأم با احترام به مشتری.
• امانت داری، صداقت، تواضع و مسئولیت پذیری در قبال مشتری .
• فراهم آوردن امکانات آرامش خاطر مشتری، انجام به موقع امور و جلو گیری از اتلاف وقت آنان.

اصل ۴: رفتار غیر تبعیض آمیز
• تأکید بر معیار اصلی پیشرفت حرفه ای کارمندان، قابلیت و توانمندی، دانش و تجربه آنان در انجام وظایف، احساس مسئولیت و میزان وابستگی و علاقمندی.

اصل ۵: حفاظت از اطلاعات و دارایی های مرکز
• حفاظت از تمام اطلاعات موجود در مرکز به غیر از موارد غیر قانونی و مواردی که با اصول اخلاقی و تجاری در تضاد است.
• حفاظت از تمامی دارایی های مرکز که در اختیار آنان قرار داده شده اعم از مادی و غیر مادی مانند متد های مارکتینگ، اطلاعات مشتریان و برنامه های مطالعاتی و توسعه مرکز و ...
• پیگیری قانونی در صورت هرگونه تخلف یا اقدامات غیرقانونی.

اصل ۶ : معاملات
• تابعیت تمامی معاملات مرکز و مرکز های وابسته از قوانین حاکم کشور و قوانین تجاری و اخلاقی مرکز .
• عدم تأسیس مرکز توسط کارکنان بدون اطلاع مدیران ارشد به دلیل در اختیار بودن کلیه اطلاعات.

اصل ۷ : رشوه گیری و قبول هدایا و سایر مزایا
• عدم ورود مرکز خدمات انفورماتیک ایزی سرویس پارسیان به حوزه رشوه خواری و رشوه دهی به هر شکل و صورتی.
• عدم موافقت کارمندان و نمایندگان با پرداخت های پورسانت های غیر متعارف.

اصل ۸ : خط مشی اخلاقی مدیران در قبال کارکنان و بالعکس
• تأکید بر آموزش و ارتقاء سطح دانش و توانمندی های همکاران، فرصت ارتقاء شغلی، تأمین رفاه، برخورداری از حقوق عادلانه و مکفی، نظام عادلانه پاداش، سعی در آسان بودن ارتباطات سازمانی، شایسته سالاری.
• ارائه مشاوره و راه حل های متفاوت جهت ارتقاء سطح عملکرد کارکنان و ارائه خدمات به مشتریان .
• پیگیری انطباق رفتار کارکنان با این منشور.
• توجه به کرامت انسانی، انگیزه، اشتیاق و سلامت جسم و روح کارکنان به عنوان با ارزش ترین سرمایه های مرکز
• خودداری از تهمت ، غیبت ، خبرچینی ، نشر شایعات و رعایت اصول اخلاقی و اسلامی در مرکز

اصل ۹ : کمک های فرهنگی و نیکوکارانه
• تأکید مرکز خدمات انفورماتیک ایزی سرویس پارسیان در جهت کمک به مؤسسات آموزشی و فرهنگی و یا کمک های نیکوکارانه به مؤسسات خیریه بصورت شفاف.

اصل ۱۰ : خط مشی اخلاقی در قبال رقبا
• تأکید بر احترام به رقبا، رویکرد منصفانه، پرهیز از تخریب و تبلیغات سوء، پرهیز از برقراری روابط مالی با اشخاص ذی نفوذ در مرکز های رقیب و حفظ حریم و راز داری رقبا.

اصل ۱۱ : تضاد بالقوه بین منافع خصوصی کارمندان و منافع مرکز
• جلوگیری از عدم تضاد ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی کارمندان به دیگران.
• اطلاع کامل مدیران از اقداماتی که ریسک شهرت یا تضاد منافع بالقوه ای وجود دارد.

اصل ۱۲ : الزامات و انتظارات
• تأکید بر پایبندی کارکنان به اصول رفتاری و اخلاقی.

اصل ۱۳: ضمانت اجرا
• ترادف عدم پایبندی به موارد مطرح شده با پیگرد و مجازات قانونی.
• اجرای تنبیهات انضباطی توسط کمیته انضباطی در خصوص عدم رفتار مناسب ممکن است منجر به تذکر، توبیخ، جریمه و قطع رابطه همکاری گردد.
منشور اخلاقی مرکز