مفهوم بازاریابی ایمیلی (Consept of Email Marketing)

مفهوم بازاریابی ایمیلی بازاریابی ایمیلی در اصل به یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی گویند که منجر به ساخت یک ارتباط بین سازمان و مخاطب می گردد و در نهایت باعث اتفاق اتفادن رویدادی طبق برنامه ریزی به کمک ابزار ایمیل شود. (مثلاً فروش یک کالا). در اصطلاح فنی، بازاریابی ایمیلی به ارسال نامه به صورت […]