شبکه‌های کامپیوتری

خدمات طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری

رفع مشکلاتی همچون عدم دسترسی به شبکه داخلی، عدم اجازه ورود کاربران به سیستم و شبکه، در اختیار گذاشتن اینترنت فقط برای تعدادی از کاربران در شبکه، محدود نمودن کاربران در استفاده از منابع سیستمها همچون نرم افزارها و سخت افزارهای موجود، تخصیص پهنای باند مشخص به کاربران، بهینه‌سازی سرعت و دسترسی به شبکه، طراحی، پیاده‌سازی، راه‌اندازی و عیب یابی تمامی مشکلات شبکه‌ای سازمانها و اداراتی که نقل مکان کرده‌اند و یا به‌تازگی خواهان راه‌اندازی شبکه‌ی خود میباشند و یا هر مسئله و مشکل دیگری که برای سیستم ها و شبکه‌های کامپیوتری ممکن است بوجود آید.